Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores vision

Sletten Skole - Skolen i tiden

Sletten Skole er en glad og mangfoldig skole i og omkring Otterup i Nordfyns Kommune. Vi tror på, at glæde og arbejdsglæde smitter, og er man omgivet af glade mennesker, giver det energi og motivation. For os er både læring og dannelse i centrum. Vores børn skal ikke kun blive til noget men også til nogen. Vi har fokus på, at vi både skal lære for fremtiden men også huske at leve i nuet og samle på magiske øjeblikke.

Skolens pædagogiske profil tager udgangspunkt i en anerkendende og ligeværdig tilgang til hinanden. Vi er forskellige, men det er en værdi for skolen, at alle kan være en del af et fællesskab.

Sletten Skole har navn efter den gamle betegnelse for den nordfynske slette, som blev kaldet Sletten. Vores fortælling er også, at på en slette kan man se målet i det fjerne, men der er ikke kun en eller få veje til målet. Der er mange.

Nogle viser sig at være mere spændende undervejs end andre, andre gange må man korrigere vejen over sletten, men man kan hele tiden holde fokus på målet. For os er selve rejsen af stor betydning. Det er den, der skal være med til at danne og uddanne, give os lyst til at prøve nye veje og sammen gøre os klogere.

Mission

Sletten Skole skal udfordre alle børn, så de bliver så dygtige de kan og udvikler sig optimalt fagligt, socialt og personligt, så de kan mestre livet.

Samarbejde

I vores skole vil vi hinanden!
Vi samarbejder om, at alle lykkes.

 • Vi involverer os aktivt i hinandens trivsel og udvikling
 • Vi opbygger forpligtende fællesskaber og gode relationer
 • Vi stiller krav og forpligter hinanden for at sikre børnene en optimal læring
 • Vi samarbejder tværfagligt for at skabe helhed i børnenes liv og læring

Udvikling

I vores skole går vi gerne nye veje!

 • Vi udfordrer børnenes faglighed, videbegærlighed og nysgerrighed
 • Vi udvikler børnenes kreative og innovative evner og lærer dem at samarbejde og tage medansvar
 • Vi nytænker rum for læring og udfordrer traditionelle organisationsformer
 • Vi inspireres af nyeste forskning og træder nye stier
 • Vi stræber efter at gøre alle elever uddannelsesparate

Mangfoldighed

I vores skole er der plads til alle!

 • Vi inspireres af styrken ved forskellighed, og for os er alle børn og unge værdifulde
 • Vi sætter rammerne, så alle oplever, at de er en del af et fællesskab
 • Vi fremmer gensidig respekt og forståelse og skaber tryghed, trivsel og motivation
 • Vi udfordrer alle med udgangspunkt i individuelle styrker og ressourcer
 • Vi stimulerer børnenes særlige kompetencer og forudsætninger

Værdier

Værdier er de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger.
Sletten Skoles værdigrundlag bygger på fællesskab, faglighed, anerkendelse, trivsel og ansvarlighed.

Menneskesyn

Vi har et humanistisk, demokratisk menneskesyn. Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld. Vi tror på, at menneskets værd ikke er knyttet til funktioner og egenskaber men til eksistens. Vi udvikler os i relationen med hinanden.

Læringssyn

Læringssynet på Sletten Skole bygger på den systemiske tilgang til børns læring:

 • At læring fremmes af tydelige professionelle, der udviser empati og sætter klare mål for de pædagogiske indsatser. Professionelle, som anvender forskningsbaseret viden til en systematisk og reflekteret praksis, og som evaluerer udbyttet for barnet og justerer sin praksis derefter.
 • At læring konstrueres og værdisættes i de relationer, som de professionelle og børnene indgår i
 • At læring fremmes ved, at hvert enkelt barn, med de kompetencer det har, er en vigtig deltager i det sociale fællesskab
 • At læring fremmes af høje forventninger til alle børns lærings- og udviklingskompetencer
 • At læring fremmes ved, at barnet bliver mødt med anerkendelse, bliver bevidst om egen formåen og får tilpasse udfordringer
 • At læring fremmes ved forskellige læringsformer som fx leg og eksperimenteren understøttet af inspirerende læringsrum ind i den lærende kontekst
 • At læring fremmes af barnets aktive deltagelse og inddragelse i egne læreprocesser, så barnet lærer at lære
 • At læring sker ved værdsættelse og italesættelse af det, der virker, det som er godt, og som man gerne vil have mere af
 • At læring fremmes af, at de professionelles kommunikation har fokus på den ønskede adfærd i stedet for på, hvad børnene ikke må/kan
 • At læring fremmes af de professionelles hyppige og reflekterende dialoger om kerneopgaven og resultater af arbejdet på alle niveauer i organisationen
 • At læring har størst effekt, når vi lærer ved at gøre
 • At læring kan finde sted alle steder, ikke kun i skolen.

5- års udviklingsplan

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

 1. Ro og tryghed i elevmiljøet, fx ”Alle for en mod mobning”, ensomhed og oplevelsen af at være anderledes
 2. Klasseledelse
 3. ”Den gode elev”
 4. ”Den gode lærer/pædagog”
 5. Feedback
 6. Effektfulde lektier og fordybelse
 7. Supervision/subvision
 8. Meebook
 1. Klasseledelse
 2. Meebook
 3. Målstyring
 4. Feedback og evaluering
 5. Motivation
 6. Supervision/subvision
 7. PLC
 1. Meebook
 2. Samarbejdsplatformen Aula
 3. Supervision/subvision
 4. PLC
 1. Meebook
 2. Samarbejdsplatformen Aula
 3. Supervision/subvision
 4. PLC

PLF – kapacitetsopbygning