Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

1. Den overordnede regel er vise hensyn.....

 • over for hinanden.    
 • i omgangen med skolens materialer, inventar, bygninger og omgivelser.    
 • der er erstatningspligt, hvis man udøver hærværk eller ødelægger noget.

    

2. Man må ikke forlade skolen i skoletiden.


3. Udeordning:

 • alle elever fra 0. - 3. klasse skal være ude i alle frikvarterer.    
 • elever fra 4. - 6. klasse skal være ude i frikvarteret fra 11.40 - 12.05.


4. Elever må først møde på skolen 7.50. Undtaget fra dette er elever, der går i morgenpasning, og elever der kommer med bus.


5. Indskolingens legeplads er kun for elever fra 0. – 3. klasse.

Særlige regler for indskolingens legeplads:

 • Det er forbudt at lave udspring fra tårnet.    
 • Der må højst være 4 på fuglegyngereden.

     

6. Alle andre områder må benyttes af elever fra 4. – 9. klasse.

Særlige regler for Aktivitetstæppet:

Elever fra 4. til 9. årgang må benytte Aktivitetstæppet i skoletiden.

 • når eleverne bruger skateboard, waveboard, rulleskøjter eller lignende på Aktivitetstæppet, skal eleven som minimum bruge en egnet hjelm og håndledsbeskyttere. Evt. også knæbeskyttere og albuebeskyttere. (Skolen udlåner både skateboard og sikkerhedsudstyr).    
 • Når eleverne bruger cykel, løbehjul eller lignende på Aktivitetstæppet, skal eleven som minimum bruge en egnet hjelm.
 • Eleverne må ikke lave salto på trampolinerne.
 • Eleverne må ikke stå, gå eller sidde på betonmuren/paraball.

For yderligere information om brug af Aktivitetstæppet, se nedenstående 'Vejledning for brug af Aktivitetstæppet'.


7.  Boldspil:

Indendørs:

 • Der må kun spilles bold i firkanten og i gymnastiksalen.    
 • I firkanten må kun benyttes skumbolde uden overfladebehandling.    
 • Gymnastiksalen er kun åben for boldspil i særlige perioder.
   

Udendørs:

 • Generelt må der spilles bold de fleste steder i skolegården, på det ”grønne område” og på multibanen.    
 • Der må dog ikke spilles fodbold i gården ved mellemtrinnet af hensyn til risikoen for at smadre vinduer.    
 • Læderbolde må kun benyttes på det grønne område.    
 • Det er kun teknisk servicepersonale,  der henter bolde på taget.

    

8. Når man benytter cykel i skoletiden, skal der anvendes cykelhjelm.

 • Skolen udlåner hjelme i begrænset omfang.

     

9. Der må ikke cykles i skolegården i frikvartererne.
 

10. Sneregler.

 • Leg med sne skal være sjovt for deltagerne.    
 • Hvis nogen overtræder reglerne for almindelig opførsel, vil vi se alvorligt på det.    
 • Det er ikke tilladt at sule andre, da det kan give ansigtsskader.

 
Sneregler for Afdeling Otterup:

 • Der må kun kastes med sne, når det er frostvejr.    
 • Der må kun kastes med sne på området ved gyngerne for 0. – 3. klasse og det grønne område for 4. – 9. klasse

 
Sneregler for Afdeling Nordvest:

 • kun kastes med sne når det er frostvejr.    
 • Der må kun kastes med sne på boldbanerne ved gymnastiksalen.

 
11. Udgangstilladelse for 8. og 9. årgang.
                                                           
Der er indgået en aftale mellem skolens ledelse, skolebestyrelsen og elevrådet. Den indebærer, at eleverne på 8. og 9. årgang har tilladelse til at forlade skolen i den store pause til middag på mandage og onsdage.
 
Der er visse krav knyttet til aftalen:

 1. Man må ikke gå alene. Det er af sikkerhedshensyn.
 2. Man må kun gå, dvs. hverken cykle eller køre på knallert.
 3. Man må ikke svine fx smide emballage undervejs eller stjæle i butikker.
 4. Man må ikke genere borgere i byen. Hvis man generer vores naboer i Tværgade på andre tidspunkter, får man også inddraget udgangstilladelsen, da tilliden derved er brudt. Når man er i byen, er man skolens repræsentant.
 5. Man skal være tilbage på skolens område senest når klokken ringer ind 1. gang, så man kan være i klassen ved 2. ringning.
 6. Hvis man forlader klassen kl. 11.30, skal man gå uden for bygningen.
 7. Det er ikke tilladt at forlade skolen på andre tidspunkter uden aftale og medbragt skriftlig tilladelse fra en af skolens medarbejdere.
 8. Aftalen løber indtil påskeferien, hvor den kan genforhandles.
 9. Hvis man overtræder aftalen, får man inddraget udgangstilladelsen for resten af perioden. Det kan også få virkning ind i en ny periode.
   


Vejledning for elevernes brug af Playspot/Aktivitetstæppet på Afdeling Otterup.

Afdeling Otterup har lavet denne vejledning omkring brugen af Aktivitetstæppet, da vi derigennem håber på at området vil blive brugt mest muligt både i og uden for skoletiden, samtidig med at forældre kan føle sig trygge ved at deres barn bruger stedet.
Derudover oplever vi, at en vejledning er nødvendig, da elementer som parkour, skating, BMX og klatring for mange forældre og lærere er fremmede begreber.
Ingen regler kan dog erstatte sund fornuft.


Skolen skelner mellem 3 typer af brug:

1. Som en del af undervisningen.

Hvis man som lærer ønsker, at bruge Aktivitetstæppet som en del af undervisningen, gælder de tilsyns- og sikkerhedsregler, der er for den pågældende undervisning.
 
Hvis man f.eks. ønsker at bruge Aktivitetstæppet i idrætsundervisningen, er der derfor et skærpet tilsyn. Samtidigt vil anbefalingerne for brug af afsætsredskaber i idrætsundervisningen være gældende.

Det betyder bl.a. at frie horisontale rotationer (Forlæns og baglæns salto)frarådes.

At undervisere, som anvender afsætsredskaber skal have kvalifikationer og kompetence, der gør dem i stand til at undervise i brugen af disse redskaber på forsvarlig vis (Det kunne eksempelvis være det grundkursus i afsætsredskaber, som oftest er erhvervet på linjefagsuddannelsen i idræt).
 
2. Som legeplads i frikvarteret.

Her tænkes både på skemalagte frikvarterer og de ikke planlagte pauser som læreren vælger at lægge ind i undervisningen og hvor læreren selv varetager tilsynet.

Her gælder de almindelige regler for tilsyn i frikvarterer. Aktivitetstæppet er godkendt som legeplads og kan derfor bruges som sådan. Gårdvagten skal stoppe farlige situationer og meddele fejl eller skader ved legepladsen, der kan være til fare for brugerne.
 
Fælles regler for undervisning og frikvarterer:

Elever fra 4. til 9. årgang må benytte Aktivitetstæppet i skoletiden.

Når eleverne bruger skateboard, waveboard, rulleskøjter eller lignende på Aktivitetstæppet, skal eleven som minimum bruge en egnet hjelm og håndledsbeskyttere. Evt. også knæbeskyttere og albuebeskyttere. (Skolen udlåner både skateboard og sikkerhedsudstyr.)

Når eleverne bruger cykel, løbehjul eller lignende på Aktivitetstæppet, skal eleven som minimum bruge en egnet hjelm.

Eleverne må ikke lave salto på trampolinerne.

Eleverne må ikke stå, gå eller sidde på betonmuren/paraball.
3. Som legeplads uden for skoletiden.
Skolen fører ikke tilsyn med legepladsen uden for skoletiden.

Skolen anbefaler at forældre tager en snak med deres barn om forsvarlig opførsel på Aktivitetstæppets klatre-, hoppe-, hænge- og parkourelementer.
 
Skolens regler og krav til sikkerhedsudstyr kunne være udgangspunktet for denne samtale.
 
Aktivitetstæppet er videoovervåget og evt. hærværk vil som udgangspunkt blive politianmeldt.