Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afdelingsforældreråd

Afdelingsforældrerådenes arbejde.

Afdelingsforældrerådene og skolebestyrelsen er jeres mulighed for,  som forældre, at få indflydelse på jeres barns hverdag i skolen, SFO, klub, børnehave og vuggestue. Det er afdelingsforældrerådene, der kommer med input til skolebestyrelsen, og det er skolebestyrelsen, der udarbejder retningslinjer (principper) for skolen og fører tilsyn med disse.

Afdelingsforældreråd.

På alle tre afdelinger af Sletten Skole har vi afdelingsforældreråd.

Skolebestyrelsen på Sletten Skole vedtog ved sammenlægningen af de 3 skoler i 2012, at der skulle oprettes afdelingsforældreråd på de enkelte afdelinger.

Afdelingsforældrerådene blev oprettet for at støtte op om lokale aktiviteter, og for at sikre et bindeled mellem afdelingen og skolebestyrelsen, og medvirke til, ta gode ideer og inputs, samt problemstillinger, ikke går tabt. Det er bla. hensigten, at gamle som nye traditioner og arrangementer kan få mulighed for at være et 'varemærke' for de enkelte afdelinger.

Forældre til børn i vuggestue, børnehave, skoledelen og SFO/klub har mulighed for at blive valgt til afdelingsforældrerådet. Man er valgt for et år ad gangen, men man må gerne være med i længere tid. Der afholdes 4-6 uformelle møder af ca. 2 timer pr. år. Møderne foregår på skolen.

Afdelingsforældrerådets opgaver er:

  • at være bindeled til skolebestyrelsen, og sikre, at gode ideer og vigtige problemstillinger kommer videre til skolebestyrelsen.
  • at varetage og koordinere afholdelse af arrangementer, som afdelingsforældrerådet, efter aftale med ledelsen, måtte ønske at afholde.
  • at støtte op om arrangementer på afdelingen.
  • andet som forældre/afdelingen finder relevant i forhold til hverdagen.

Henvend dig endelig til afdelingsforældrerådet eller ledelsen, hvis du har lyst til at tage del i opgaven.

Dagsordener og referater fra afdelingsforældrerådenes møder kan ses her på www.slettenskole.dk. Ligeledes kan du her orientre dig om, hvem der er medlemmer af afdelingsforældrerådene.