MENU
Aula_close Layer 1

Special-indsatser

Sletten Skole Afdeling Otterup har specialpædagogiske tilbud.

Formålet med de specialpædagogiske tilbud fremgår klart af ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” §1 stk.2:

”Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.”

De specialpædagogiske tilbud på Afdeling Otterup har været inde i en forandringsproces og er ikke de samme tilbud som de var for bare få år siden.

Uanset om man går i almenskolen eller har fået et specialpædagogisk tilbud er målsætningen den samme – netop at den unge bliver uddannelsesparat.

Eleverne er forskellige.

Der kan være mange forskellige årsager til, at elever får et specialpædagogisk undervisningstilbud, men fælles for dem alle er, at de ikke får nok ud af det traditionelle skoletilbud. Vi tager derfor udgangspunkt i den enkelte elev og arbejder på at udvikle eleverne alsidigt, så deres evner og muligheder udvikles optimalt. Målet er at gøre eleverne i stand til at klare sig, både som barn, ung og senere som voksen.

Derfor er det også helt naturligt at disse elever tilbydes undervisning i forskellige klasser, hvis struktur og pædagogiske indhold er tilpasset den pågældende elevgruppe. Det kan samtidig betyde, at ikke alle elever undervises i alle skolens fag, dog lægger vi vægt på at alle undervises i dansk, engelsk og matematik.

Yderligere information.

For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte skolen.