MENU
Aula_close Layer 1

Vuggestuen Skovtroldene

En god start

Det kan være overvældende for et lille barn at skulle passes af fremmede. Jeres barn får mange nye indtryk, møder nye børn og voksne og skal forholde sig til nye rutiner. Nogle børn er utrygge den første tid, så det er vigtigt at I giver barnet tid og ro til at falde til.

For at gøre begyndelsen så blid som muligt for jeres barn, er det en god ide:

 • at afsætte tid til en tryg indkøring, som aftales med personalet,
 • at de første dage bliver korte,
 • at I fortæller mest muligt om jeres barn, som kan have betydning for barnets hverdag.
 • at I stiller spørgsmål, hvis der er noget I undrer jer over.

Små børn aflæser det nonverbale sprog, så derfor er det vigtigt, at I signalerer overfor barnet, at I er trygge ved stedet.

I er altid velkommen til at ringe efter I har afleveret, for at høre, hvordan det går.

 

Pædagogik.

Skovtroldenes profil tager udgangspunkt i en anerkendende og ligeværdig tilgang til hinanden. Vi er forskellige, men det er en værdi for os, at alle kan være en del af et fællesskab.
Vi arbejder med udvikling og læring omkring det enkelte barn, så det trives og udvikles i trygge omgivelser. Vi ønsker at skabe rammer for børnene, hvor gensidige relationer barn/voksen og børnene imellem er til stede. Via fællesskabet vil barnet få en følelse af samhørighed og deres nysgerrighed og mod til at lære nyt opbygges.
Hverdagen tager udgangspunkt i Skovtroldenes læreplaner, som også findes på vores hjemmeside. www.slettenskole.dk
Vi lægger vægt på:

 •     Motoriske udfordringer.
 •     Sproglig stimulation.
 •     Leg med støttende voksne.
 •     Alderssvarende aktiviteter.
 •     Trygge rammer/faste voksne/fast dagsrytme.
 •     Udslusning til børnehaven i eget tempo.
 •     Ude leg.
 •     Selvhjulpenhed.
 •     Den daglige dialog med jer.

Handleplaner:
Vi afholder et handleplansmøde når barnet er 18 - 20 måneder.

Dagens rytme.

Små børn har særligt brug for faste og trygge rammer samt en genkendelig hverdag.

    Kl. 06.15 Institutionen åbner og der serveres morgenmad.
     
    Kl. 07.45 Leg.
     
    Kl. 08.30-08.40 Vi holder samling, hvor vi synger sange, fortæller historier eller leger små fælleslege. Vi spiser formiddags mad og bagefter går vi ud eller har aktiviteter på stuen.
     
    Kl. 10.30 Gør vi klar til fælles madpakkespisning. Vi tilbyder mælk til maden.
     
    Kl. 11.30-12.00 Bliver børnene lagt til at sove.
     
    Ca. kl. 14.00 Tilbydes eftermiddags mad og frugt. Herefter er leges der på stuen indtil barnet bliver hentet.
     
    Kl. 16.00 Stuen lukkes ned, og vi går i børnehavens fællesrum.

De mindste børn skal bare følge deres egen rytme (søvn og spise), og når de er klar følger de vuggestuens rytme.

Middagsluren tager de små i vores krybberum, og vi kikker til dem jævnligt.

Vi tilstræber, at der altid er en voksen, der har nære relationer til børnene på stuen.

Fra ca. 2– års alderen er børnene velkommen til at lege med børnehavebørnene på de andre stuer. Ligesom de andre børn er velkomne på stuen på vuggestuens præmisser.

 

Den røde tråd.

Børnehaven er en del af Slettens skole, den hører ind under afdeling Skovløkken.
Skovtroldene er en integreret institution.
Vi tilbyder pædagogisk støtte og læring helt fra vuggestue med overgang til børnehave og en naturlig start på skolelivet i SFO´ens førskole.
Der er pædagoger med i skolen de første år, indlæring og pædagogisk samarbejde foregår under samme tag - det kalder vi ”den røde tråd”.
Efter skole er der mange tilbud på Skovløkken for alle aldre. Der er SFO for de yngste skolebørn eller klub for de lidt større børn op til 6. klasse. Skeby Gymnastikforening, musikskolen, jagtforeningen og andre interessenter er også med til at gøre Skovløkken til et sted, hvor man mødes om fælles interesser.


De praktiske ting:

I skal medbringe:

 • Madpakke, der dækker både formiddags mad, frokost og frugt.
 • Vi serverer mælk, morgenmad og grød (hvis der er behov for det).
 • Ekstra sutter (gerne med navn).
 • Ekstra skiftetøj svarende til årstiden.
 • Sove tøj.
 • Overtøj svarende til årstiden.
 • Sutsko.

Vuggestuen sørger for bleer og vi serverer mælk til maden.

Ved sygdom eller anden frafald hos personalet, vil det være en vikar


Husk!

 • Tøjet skal være med navn - det letter hverdagen, og tøjet bliver ikke så let væk.

 • Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn holder en fridag eller er syg.


Åbningstid for Skovtroldene:

Mandag til fredag 6.15 - 16.45.


Kontakt:

Sletten Skole, Afdeling Skovløkken: 6482 8828

Skovtroldene Kontor: 6482 8827

Børnehave/vuggestue: 2937 9109

Fritter: 2937 9108

Sletten Skole
Afdeling Skovløkken
Skovgyden 60
5450 Otterup

Leder John Thomas Errebo: jte@nordfynskommune.dk