MENU
Aula_close Layer 1

Familieklassen

Familieklassen er et tilbud til børn, som ikke får det optimale ud af at gå i skole.

Forløbet strækker sig over 12 uger, hvor eleven er i Familieklassen sammen med far eller mor tirsdag og torsdag fra kl. 8.00-10.30. Her arbejdes med et fremadrettet fokus, hvor vi sigter mod, gennem et øget samarbejde mellem skole og hjem, at forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt. Resten af skoletiden er barnet i sin almindelige klasse.

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I tage kontakt til jeres barns klasselærer, som vil få sat et møde i stand.

Tilknyttet personale til Familieklassen er:

  • Pia Elmelund, lærer, Afdeling Skovløkken.

  • Pia Hass, pædagog, Afdeling Otterup.